เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ด่วน! จุฬาฯ สั่งปลด ‘เนติวิทย์’ พ้นตำแหน่งนายกอบจ.

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง ด่วน! จุฬาฯ สั่งปลด ‘เนติวิทย์’ พ้นตำแหน่งนายกอบจ

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง วันนี้ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ทางเพจ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.) ได้ออกมาชี้แจงด่วนว่า นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล ถูกปลดจากตำแหน่งตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตจุฬาแล้ว โดยระบุคำแถลงว่า

“ตามคำสั่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ๐๘๒๑/๒๕๖๕ เรื่อง ลงโทษตัดคะแนนความประพฤตินิสิต

สำนักบริหารกิจการนิสิตระบุว่า สืบเนื่องจากการจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่จัดขึ้นในรูปแบบไลฟ์สด มีนิสิต 2 ราย ที่กระทำผิดวินัยนิสิต ได้แก่ นางสาวพิชชากร ฤกษ์สมพงษ์ นิสิตปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ ผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 1 และนายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิต

โดยบรรยายความผิดของนางสาวพิชชากรไว้ว่า มีเจตนากระทำกิจกรรม “เซอไพรส์” โดยขัดต่อวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมของสำนักบริหารกิจการนิสิต อันได้แก่ “ให้นิสิตใหม่เกิดความประทับใจในมหาวิทยาลัย” ด้วยการนำเสนอวีดิทัศน์ของวิทยากรรับเชิญสามราย คือ คุณปวิน คุณรุ้ง และคุณเพนกวิน โดย “ไม่ได้แจ้งให้สำนักบริหารกิจการนิสิตทราบก่อน” ซึ่งในกิจกรรม “เซอร์ไพรส์” ดังกล่าว มีข้อความของคุณเพนกวินที่กล่าวเชิญชวนให้นิสิตใหม่ให้ของลับ (“แจกค_ย”) ทั้งยังมีกิริยาท่าทางและคำพูดที่สำนักบริหารกิจการนิสิตเห็นว่า “หยาบคาย”

สำนักบริหารกิจการนิสิตเห็นว่า การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดการแตกความสามัคคี ขัดต่อ “วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย” สุดท้าย การจัดกิจกรรมดังกล่าวจึงกระทบต่อชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัยอย่างร้ายแรง มีความผิดตามวินัยนิสิต ตามข้อ 6 แห่งระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต ปี พ.ศ. 2527 และฐานนำขนบประเพณีหรือวิธีการอันไม่เหมาะสมแก่วัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ ตามข้อ 12 ของระเบียบเดียวกัน

สังเกตได้ว่า ระเบียบดังกล่าวที่ตราขึ้นเมื่อราว ๆ 40 ปีที่แล้วยังคงถูกนำมาบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของบริบทแห่งสังคมไทยแต่อย่างใด

ต่อมา สำหรับนายเนติวิทย์นั้น สำนักบริหารกิจการนิสิตบรรยายความผิดไว้ว่า ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการดำเนินงานขององค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ และรู้เห็นเป็นใจกับการจัดกิจกรรม “เซอร์ไพรส์” ดังกล่าว โดยเป็นผู้ติดต่อคุณเพนกวินให้เป็นวิทยากรรับเชิญ และนายเนติวิทย์ได้โพสต์ถึงการมีกิจกรรมเซอร์ไพรส์ดังกล่าวในสื่อมัลติมีเดียของตน นอกจากนั้น ยังจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการไม่ตรวจสอบกิจกรรมที่ไม่ได้ระบุไว้ในกำหนดการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ “สำนักบริหารกิจการนิสิต” หรือไม่ มีความผิดตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต ตามข้อ 6 และ 12 เช่นเดียวกัน

สุดท้าย สำนักบริหารกิจการนิสิตตัดคะแนนความประพฤติของทั้งสองคน คนละ 10 คะแนน และในส่วนของนายเนติวิทย์ จะมีผลให้พ้นจากการดำรงตำแหน่งนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยทันที”

ภาพเดียว! ‘ปวิน’ ขึ้น ป้ายโฆษณา ก่อนถูกสั่งให้เปลี่ยน

ออปตัส เผยภาพประวัติศาสตร์ ปวิน ขึ้น ป้ายโฆษณา ในฐานะพรีเซนเตอร์ของแว่นตา ก่อนที่ถูกสั่งให้เปลี่ยนออกในอีกไม่กี่นาทีต่อมา เพจเฟซบุ๊กของแว่น ออปตัส ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวพร้อมรูปหลังจากที่ทางบริษัทได้นำ ปวิน ชัชวาลย์พงศ์พันธ์ นักวิชาการชื่อดังขึ้นป้ายโฆษณาในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ ทั้งนี้ปวินได้ขึ้นป้ายเพียงไม่กี่นาที ก็ถูกสั่งให้เปลี่ยนเอาออก

โดยข้อความระบุว่า “ตอนกำลังจะลงจากบีทีเอส ดีนะที่ควักมือถือออกมาถ่ายไว้ ไม่คิดเลยว่าจะเป็นรูปเดียวจริงๆ เพราะตอนเดินเข้าทางเชื่อมเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าหน้าที่จุฬาฯ ทยอยกันมาเฝ้าตามบิลบอร์ดจุดต่างๆ

แอดได้รับการชี้แจงว่า – แม้ทางบริษัทเจ้าของบิลบอร์ดจะอนุมัติก็จริง แต่จุฬาฯ เกรงว่าจะเกิดการชุมนุม เลยขอให้เปลี่ยนภาพบนจอเป็นรูปอะไรก็ได้ ที่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์ สรุปคือ เราได้ขึ้นจอแค่ลูปเดียว แล้วก็โดนเทอีกตามเคย

ต้องขอโทษทุกคนจริงๆ รู้สึกผิดมากที่เหมือนคนพูดจาเลื่อนลอย ทางนี้เช็คย้ำกับบริษัทบิลบอร์ดแล้วจริงๆ แต่ถึงทางบริษัทบิลบอร์ดอยากช่วยแค่ไหน ถ้าเจ้าของสถานที่ไม่ยอม มันก็คือจบแหละ

มองในมุมจุฬาฯ แอดเข้าใจเค้านะ เค้าทำหน้าที่ฝั่งเค้าแหละ คงอยากรักษาความเรียบร้อยในเขตพื้นที่

ทางทีมงานออปตัสมีแพลนฉุกเฉิน เป็นป้ายไวนิลรูปพรีเซนเตอร์ เลยจะเอาไปตั้งในร้านที่สยาม ซ. 5 ชั่วคราวก่อน งือออ ไม่แกรนด์เลย เกรงใจคนที่รอชมบิลบอร์ดมากๆ ถ้าอยู่ไกลไม่ต้องมาน้าา

***จากบิลบอร์ดกลายเป็นไวนิล ไม่คุ้มค่าแก่การเดินทางมาชมสุดๆ”

ซึ่งในคอมเม้นท์ ออปตัส ได้เปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่มายืนเฝ้าอยู่ที่ป้ายโฆษณาด้วย

พ.ศ. 2459 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2470 นับเป็นระยะเวลา 12 ปี เป็นจำนวนทั้งหมด 81 สมาคม หลังจากนั้นจึงมีประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ ตามมาในปี พ.ศ. 2471 และนับว่าเป็นก้าวแรกของการเกิดสหกรณ์ในประเทศไทย เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง